اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۰۳:۱۷

همکاران روابط عمومی

 
رئیس روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع : سیده فاطمه اولیایی

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی

سابقه خدمت : 13سال

 

 

کارشناس پایگاه اطلاع رسانی : آزاده اسلامی

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت تبلیغات فرهنگی

سابقه خدمت : 14 سال

 

 

رئیس دفتر : زهره گتابی

مدرک تحصیلی : لیسانس شیمی محض

سابقه خدمت : 10سال

 

 

کارشناس خبر : نفیسه هوشیار

مدرک تحصیلی : لیسانس روابط عمومی الکترونیک

سابقه خدمت : 3 سال

 

 

کارشناس تکریم ارباب رجوع : بنت الهدی امیری

مدرک تحصیلی : لیسانس خدمات بهداشتی و درمانی

سابقه خدمت : 3 سال

 

 

کارشناس مالی : میثم زارعی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری مالی

سابقه خدمت : 14 سال

 

 

کارشناس سمعی بصری  : مهدی محمودزاده

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت تبلیغات تجاری

سابقه خدمت : 7 سال

 

 


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992