سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۵۵
 

معرفی روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

روابط عمومی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت از سال 78 و پس از اینکه این مجموعه براساس مصوبه شرکت ملی نفت ایران به صورت سازمانی مستقل به فعالیت خود ادامه داد تشکیل شد.

باتوجه به جایگاه سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در صنعت و موقعیت ممتازی که در جهت حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و خانواده های این عزیزان برعهده دارد واحد روابط عمومی نیز استراتژی و سیاستهای خود را در جهت معرفی خدمات سازمانی به ذینفعان و نیز ارزیابی میزان رضایتمندی ایشان قرار داده و بر همین مبنا با استفاده از ابزارهای روز ا طلاع رسانی و نظرسنجی تلاش دارد تا ضمن حفظ ارتباط دوسویه با مخاطبان شرایط را برای بالابردن رضایتمندی کارکنان شریف صنعت نفت فراهم آورد.

در روابط عمومی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در حوزه نیروی انسانی 7 نفر از همکاران فعالیت دارند که در  بخش های سمعی بصری ، پایگاه اطلاع رسانی ، خبر ، تکریم ارباب رجوع و نظرسنجی فعالیت دارند  و هر بخش  توسط کارشناسان مرتبط با این حوزه  اداره می شود.

 

با توجه به چارت تشکیلاتی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت 14مرکز نیز در سطح کشور خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان صنعت نفت ارایه می کنند که هرکدام از این مراکز نیز با دارا بودن واحد روابط عمومی مستقل  براساس سیاستگذاری های صورت گرفته در روابط عمومی ستاد فعالیت دارند.


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839