سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۴۰
 

دورنما

چشم انداز

ما بی وقفه تلاش خواهیم کرد تا سال 1400 با بهبودمستمر کیفیت خدمات سلامت مطمئن ترین انتخاب همه کارکنان و خانواده بزرگ صنعت نفت و سایر خدمت گیرندگان باشیم.

مأموریت

وظیفه ما تامین سلامت کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت و خانواده ایشان و سایر خدمت گیرندگان در گستره ایران زمین و به ویژه در مناطق عملیاتی می باشد. سازمان با بهره گیری از سرمایه های انسانی کارآمد،مدیریت پویا و بهره ور ، رعایت اصول اقتصاد سلامت ،بکارگیری دانش ،پژوهش و فناوری روزآمد، همگام با صنعت نفت رشد و توسعه یافته و کیفیت زندگی جمعیت تحت پوشش و کارکنان خود را ارتقاء می بخشد.

ارزشهای سازمان

ما متعهد به تامین خدمات سلامت هستیم و نیازهای امروز و فردای مشتریانمان را فراهم می نماییم.سازمان ما از طریق فرآیندهای اخلاق گرایانه ، پاسخگو و حرکت در مسیر تعالی سازمانی تلاش می نماید تا محیط کاری رضایت بخشی را برای کارکنان ،ارزش افزوده برای ذینفعان و روحیه مسئولیت پذیری مشترک برای جامعه فراهم سازد.


اخلاق گرایی

ما خدمات سلامت را به مشتریان با احترام و توجه ارائه می نماییم.   
ما از رفتار منصفانه و عادلانه با کارکنانمان اطمینان حاصل می کنیم.         
ما اطلاعات کامل و صحیح برای ذینفعانمان فراهم می کنیم.         
راهبری و عمل به ارزشهایمان را در جامعه دنبال می کنیم.

پاسخگویی

انتظارات و نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و تعهداتمان را در زمان معین انجام می دهیم.  
احترام به همه کارکنان سازمان و ایده های آنان را نشان می دهیم.  
تعهداتمان را نسبت به ذینفعان کلیدی سازمان انجام خواهیم داد.     
مشارکت کارکنانمان را در ارائه خدمات موثر و کارا به جامعه تشویق خواهیم کرد.

تعالی جویی

برای مشتریان خدماتی ارائه خواهیم کرد که از لحاظ کیفیت و فناوری اثربخش و برتر باشند.
از دانش ،پژوهش ،نوآوری و رشد و ارتقای کارکنانمان حمایت می کنیم.  
بازده قابل قبول و مطلوبی برای ذینفعان کلیدی سازمان ایجاد خواهیم کرد.  
با جلب مشارکت همگانی سبب تحکیم و ارتقای سلامت جامعه خواهیم شد.


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839