سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۰:۳۰
 

شرح وظایف روابط عمومی

این نوشتار برخی از شرح وظایف روابط عمومی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت را فهرست کرده است. از آنجا که بسیاری از کارکنان روابط عمومی، تحصیل کرده‌ رشته ارتباطات نیستند و در برخی سازمان ها جزئیات روشنی در خصوص وظایف رایج روابط عمومی موجود نیست این فهرست جهت استفاده همکاران ارائه می گردد .
    

شرح وظایف روابط عمومی بر اساس آیین‌نامه نحوه فعالیت،وظایف و اختیارات روابط‌ عمومی و اطلاع‌ رسانی دستگاههای اجرایی (مصوبه هیئت دولت):

    - اجرای سیاست‌های اطلاع رسانی ‌

    - همکاری با رسانه‌های جمعی

    - پاسخگویی به شبهات و ابهام‌ها

    - تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان

    - اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها

    - ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان

    - نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه

    - مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک

    - افکار سنجی عمومی دستگاهی
    

    برخی از مهمترین شرح وظایف روابط عمومی در هر سازمان به شرح ذیل است:
    

    1- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های دستگاه:

    الف- شرکت در جلسات مهم سازمانی

    ب- ارتباط مستقیم و مستمر با مسوولان سازمانی

    ج- شرکت در گردهمائی ها و همایش های سازمانی

    د- حضور در ماموریت های داخلی

    ر- دریافت گزارش فعالیتها، طرحها و برنامه های بحثهای مختلف سازمان

    ز- جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیازسازمانی

    س- ارتباط مستقیم با همکاران و ذینفعان صنعت نفت

    ص- ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی حوزه نفت وا نرژی
    
    2- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل  مخاطبان سازمان با مسوولان دستگاه مربوط از طریق:

    الف- برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی حوزه نفت و انرژی

    ب-هماهنگی جهت  برگزاری ملاقات عمومی مدیران سازمانی با دینفعان
    
    3- برقراری ارتباط با سایر نهادهای حوزه نفت
    
    4- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسوولان  سازمان
    
    5- تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و پیامهای   سازمان و انتشار آنها
    
    6- اطلاع رسانی به موقع وعده های مسوولان سازمان به منظور انعکاس نتایج بدست آمده در داخل و خارج از سازمان
    
    7- بررسی مطالب مطروحه در رسانه های مرتبط  به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگوئی در صورت لزوم
    
    8- انعکاس فعالیتها، برنامه ها و طرحهای دستگاه مربوطه به  ذینفعان  از طریق:

    الف- برپائی نمایشگاهها

    ب- انتشار نشریه داخلی در چهارچوب قوانین مصوب

    ج- تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای  سازمان و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
    
    9- نظارت براجرای امور انتشاراتی  سازمان
    
    10- برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعات و جلسات سخنرانی
    
    11- انجام برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری
    
    12- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظائف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسوولان  سازمان
    
    13- مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری همایشها، نمایشگاهها و میهمانیهای رسمی
    
    ۱4- سخنگوئی  سازمان


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839